www.ides.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatości

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

obowiązuje od 24 maja 2018 r.

Firma IDES Consultants Polska Sp. z o. o., właściciel serwisu cv.ides.com.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

IDES – IDES Consultants Polska Sp. z o. o., Tymienieckiego 25C/203, 90-350 Łódź, KRS 0000038075, NIP 7251360633, zwana dalej również: „Spółką”.

Nasi klienci, pracodawcy – klienci IDES, którym IDES świadczy usługi rekrutacyjne, szkoleniowe i inne z zakresu działalności firmy.

Profil – funkcjonalność twojej aplikacji, która pozwala na gromadzenie informacji przekazanych przez Kandydata, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – serwisy internetowe należące do IDES, w ramach których IDES świadczy swoje usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: https://cv.ides.com.pl, www.ides.pl.

Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aplikację w serwisie IDES.

Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik, Kandydat lub Użytkownik niezalogowany, Kandydat niezalogowany.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

IDES Consultants Polska Sp. z o. o. jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, sProfiluktuj się z nami:

    a) drogą mailową na adres: admin@ides.pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Kandydatów, Kandydatów niezalogowanych i naszych Klientów, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodanie aplikacji do Serwisów

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisów, to znaczy adres e-mail, na który są wysyłane linki aktywacyjne. Serwis nie zakłada dla Ciebie Profilu, lecz tworzy Profil dostępny dla IDES, a Tobie pozwala na edycję, usunięcie, podgląd danych profilu po zatwierdzeniu linków potwierdzających, które są wysyłane na twój adres mail.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Profilu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia Profilu

Rodzaje usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Profilu, takich jak: Przeglądanie ofert pracy, Wyszukiwarka ofert w Serwisach, dokumenty i poradniki.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy i ofert edukacyjnych, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Profilu

Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Profilu oraz następujących funkcjonalności Profilu: Aplikowanie Profilem, Rekomendowane oferty pracy, Wypełnianie Profilu dokumentem CV, Historia aplikowania na oferty pracy, Udostępnianie Profilu naszym Klientom.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienia formularza aplikacyjnego Profilu.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Profilu (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. w zakresie danych o aktualnym i ostatnim miejscu pracy). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Profilu. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwienie korzystania z Serwisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisów

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY TWÓJ PROFIL DO NASZYCH OFERT PRACY

Nasi Konsultanci mają na celu jak najlepsze dopasowanie Kandydatów do ofert (profilowanie). W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, na czym polega wykonywane przez nas profilowanie.

Profilowanie które odbywa się w sposób manualny. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie na podstawie tak stworzonego profilu zawodowego wybieramy i przedstawiamy go przyszłemu Pracodawcy, a naszemu Klientowi.

Udostępnianie Profilu

Rodzaj usług. Udostępnianie Profilu dotyczy dwóch przypadków:

1) udostępnienia Profilu w oparciu o stworzony przez nas profil zawodowy kandydata; stworzony przez nas profil zawodowy jest porównywany z oczekiwaniami pracodawców tak, abyśmy mogli udostępnić Profil tym pracodawcom, którzy publikują najlepiej do Ciebie dopasowane oferty pracy;

2) udostępnienia Profilu w oparciu o zdefiniowane przez nas filtry wyszukiwania kandydatów przez naszych Konsultantów, przez odpowiednią kombinację filtrów, tak aby stworzyć pożądany profil zawodowy kandydata i znaleźć odpowiednie osoby dla Pracodawcy, a naszego klienta.

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Profilu (Dodaj swoje CV).

Profilowanie. Powyższe dane osobowe wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie tak stworzony profil zawodowy porównujemy z oczekiwaniami pracodawców, aby polecić Cię pracodawcom, którzy publikują, w naszej ocenie, najlepiej do Ciebie dopasowane oferty pracy.

Podstawa prawna. Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda taka obejmuje obydwa przypadki Udostępniania Profilu, o których mowa powyżej. Udzielona zgoda obejmuje, oprócz udostępnienia Profilu przez IDES, również wykorzystanie danych osobowych, zawartych w udostępnionym Profilu, przez pracodawców do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, co może się wiązać z zaprzestaniem świadczenia usług przez IDES oraz z negatywnym wynikiem rozpoczętego procesu rekrutacji.  

CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI, GDY APLIKUJESZ NA OFERTY PRACY?

W przypadku, gdy aplikujesz na oferty pracy publikowane w Serwisie, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy. Pośredniczymy jedynie w wymianie danych osobowych pomiędzy Tobą a pracodawcą i nie jesteśmy administratorem tych danych. Działamy na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych osobowych zawartej przez IDES z danym pracodawcą.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracodawcy (nasi Klienci)

Udostępniamy Twoje dane osobowe pracodawcom, a naszym klientom zlecającym nam czynności rekrutacyjne. Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku, kiedy nasz Konsultant zarekomenduje twój Profil Pracodawcy, a naszemu Klientowi. Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy, współadministratorzy).

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy wspomagające prace naszej firmy, wytwarzają dla nas oprogramowanie oraz administrują naszymi systemami informatycznymi.

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Profilu w Serwisie dla celów realizacji usługi. Po usunięciu Profilu Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. W zależności od okoliczności, dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych przysługujących IDES.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych nie są przechowywane.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania usunięcia swoich danych z Serwisów drogą mailową na adres admin@ides.pl, które to żądanie będzie rozpoznane niezwłocznie, w godzinach urzędowania IDES.

Po takim zgłoszeniu i realizacji usunięcia danych nie będziemy mogli realizować usług z udziałem twoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Profilu.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) zażądałeś usunięcia swoich danych

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia nie będziemy wykorzystywać twoich danych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie pod linkiem https://cv.ides.com.pl/rejestracja wpisując swój adres mailowy. System wykryje jego obecność i wyświetli odpowiedni monit. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe lub nieaktualne) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów, o ile to fizycznie możliwe i wykonalne przy aktualnym stanie wiedzy technicznej oraz teleinformatycznej. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i pracy naszych konsultantów, co zapewnia ochronę identyfikujących danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Profilu przez nieupoważnione systemy lub osoby.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Nasze serwisy nie wykorzystują plików cookies.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej www.ides.pl

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.

Witamy | Polityka prywatności | Kontakt